CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving the shielding of road traffic noise in courtyards: treatments with vertical and horizontal screens.

Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proc. of ICA, 19th int. congress on acoustics, 2-7 September, Madrid, Spain. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 76362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur