CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics of road traffic noise levels in shielded urban areas.

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Proc. of Inter-Noise 2007, 28-31 August, Istanbul, Turkey (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 76360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur