CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of e-VLBI Technologies for Ultra-rapid UT1 Measurement

Mamoru Sekido ; Tetsuro Kondo ; Jan Wagner ; Thomas Hobiger ; Kensuke Kokado ; Hiroshi Takiguchi ; Yasuhiro Koyama ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jouko Ritakari ; Shinobu Kurihara
NICT Technology Development Center News (1882-3440). Vol. 29 (2008), p. 28-30.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: e-VLBI, UT1, earth rotationDenna post skapades 2008-10-27. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 76343

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur