CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models for Power Consumption Estimation in the DSP-PP Simulator

Minh Quang Do (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem ; Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors) ; Lars Bengtsson (Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem)
Proceedings of the ISPC'03 International Signal Processing Conference, Dallas, Texas, March 31 - April 3, 2003. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 7634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem (2002-2004)
Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur