CPL - Chalmers Publication Library

"Synchronizing a High-Speed SIMD Processor Array"

Författare och institution:
Stefan Lund (-); Lars Bengtsson (Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors)
Publicerad i:
Proceedings of Euromicro Symposium on Digital System Design (DSD'2001), September 4-6, Warzaw, Poland, 2001, pp. 376-381, IEEE Press., s. 376-381
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
7633
Posten skapad:
2006-09-19 10:10

Visa i Endnote-format