CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grid Computing Distribution Using Network Processors

Björn Liljeqvist (Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors) ; Lars Bengtsson (Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors)
Proceedings of PDCS'02 (14th Parallel and Distributed Computing Conference 2002) conference, Nov 4-6, 2002, Cambridge (Boston), USA (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-02-14.
CPL Pubid: 7632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur