CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DSP-PP: A Simulator/Estimator of Power consumption and Performance for Parallel DSP Architectures

Minh Quang Do (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem ; Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors) ; Lars Bengtsson (Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem)
Proceedings of the PDCN'03 Symposium (Parallel and Distributed Computing and Networks), Innsbruck, Austria, Feb 10-13, 2002, pp. 767-772 p. 767-772. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 7631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem (2002-2004)
Institutionen för datorteknik, Embedded and Networked Processors (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur