CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approaches to dynamic fracture modeling at finite deformations

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
IUTAM Symposium - Progress in the Theory and Numerics of Configurational Mechanics (book of abstracts) p. 69. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 76247

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur