CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Homogenization and Shell Theory for Modeling Thin Porous Layers

Mats Landervik (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
21st Nordic Seminar on Compuational Mechanics (T. Kvamsdal, K.M. Mathisen and B. Pettersen Eds.) p. 147-148. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 76245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur