CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Morphology of Urban Public Space of all Citizens, Emancipation from paternalist urbanism

Mir Azimzadeh ; Gunilla Enhörning (Institutionen för arkitektur)
Proceedings, Conference of Nordic and International Urban Morphology, Distinctive and Common Themes, KTH Stockholm, 2006 Vol. 2006 (2006),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-25.
CPL Pubid: 76224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kulturvård (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur