CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error control for the coupled identification-simulation problem

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
21st Nordic Seminar on Compuational Mechanics (T. Kvamsdal, K.M. Mathisen and B. Pettersen Eds.) p. 199-202. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: inverse identification,a posteriori error computation, adaptivityDenna post skapades 2008-10-22. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 76070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur