CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Surveillance and Analysis of Snow and Ice Coverage on Electrical Insulators of Power Transmission Lines

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Unai Sistiaga ; Sonja M. Berlijn ; Anders Fahlström
LNCS (lecture Notes in Computer science, for ICCVG'08) Vol. 5337 (2008), p. 368-379.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric insulator, insulator snow detection, insulator ice detection, insulator swing angle, insulator image analysis, histogram, boundary detection, cross-correlation.Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2009-11-27.
CPL Pubid: 76053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys
Elektronisk mät- och apparatteknik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur