CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Practical realizations of high efficiency switched mode power amplifiers

Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ulf Gustavsson ; Fabien Lepine ; Andreas Ådahl ; Rik Jos ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proc. German Microwave Conference (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 76027