CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulated Switching Mode Power Amplifiers: A New Paradigm for the Power-Efficiency vs. Spectrum-Efficiency Trade-Off

J.C. Pedro ; P Cabral ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J.A. Garcia
Proc. European Microwave Conference - Workshop on Wireless transmitter design for future wireless systems (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 76025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur