CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System Level Modelling of RF Power Amplifiers Based on Large-Signal Measurements

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; P Lavrador ; M Myslinski ; A. Zhu ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; J.C. Pedro ; D Schreuers
Proc. European Microwave Integrated Circuits Conference p. 131-134. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 76021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur