CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Efficiency Modulation of Switched Mode LDMOS Power Amplifiers

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Ulf Gustavsson (GigaHertz Centrum) ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum)
Proc. 11th International Symposium on Microwave and Optical Technology (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 76019