CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of LDMOSFET and GaN devices (invited)

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; N.B. Carvalho
Proc. European Microwave Conference - Workshop on RF Device Modelling (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 76016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur