CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Switch Mode LDMOS and GaN Power Amplifiers for Optimal Use in Polar Transmitter Architectures

Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ulf Gustavsson ; Rik Jos ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proc. IEEE International Microwave Symposium p. 1505 - 1508 . (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 76012