CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Signal IMD Behaviour: Load Line and Bias

Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proc. European Microwave Conference - Short course on Device Level Linearization Techniques (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 76002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur