CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation and Design of Tram Crossings/Stops in Town Environment to Decrease the Risk for Pedestrian Accidents

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Sven Dahlman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2nd International Applied Human Factors and Ergonomics 2008, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Tram crossings, pedestrian behaviour, elderly, observation method, designDenna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur