CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum - Arbetsprocess för utformning utifrån ett människa-maskinperspektiv

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Stockholm : Värmeforsk, 2008. - 117 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75980

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur