CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bättre samspel mellan operatör och larmsystem kan öka effektiviteten och säkerheten

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Nucleus (1104-4578). 2, p. 12-15. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur