CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generic Task Specification – A Framework for Describing Task Demands and Mental/Physical Work loads in a Human-Machine System

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2nd International Applied Human Factors and Ergonomics 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Task Analysis, Task Demands, Mental Workload, Physical Workload, Human InteractionDenna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur