CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Användarvänlig utrustning ger ökad patientsäkerhet

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Patientsäkerhet Tema - Socialstyrelsen 3, p. 8-11. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Usability Engineering, Usability Evaluation, Analytical Methods, Medical EquipmentDenna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur