CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proaktivt arbete mot användningsfel och användarvänlighetsproblem med medicinteknisk utrustning

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Medicinteknikdagarna 2008 p. 23. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Usability Engineering, Usability Evaluation, Analytical Methods, Medical EquipmentDenna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75966

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur