CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecule-based photonically switched half-adder

Joakim Andréasson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; G. Kodis ; Y. Terazono ; P. A. Liddell ; S. Bandyopadhyay ; R. H. Mitchell ; T. A. Moore ; A. L. Moore ; D. Gust
Journal of the American Chemical Society Vol. 126 (2004), 49, p. 15926-15927.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 75954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur