CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Downregulation of the HOG MAP kinase pathway during yeast osmoadaptation

Bodil Nordlander ; Peter Gennemark ; Markus J. Tamás ; Dag Wedelin (Institutionen för datavetenskap) ; Stefan Hohmann
Yeast Vol. 20 (2003), p. S170.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-10-20. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 75910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur