CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of RF fields on anomalous impurity transport in tokamaks

L.-G. Eriksson ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; R Singh ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; R Dumont ; P Kaw ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; M. Tokar ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference, Geneva 2008 p. TH/P8-8. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 75908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur