CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-assembly of Intelligent DNA Nanostructures - Solution and Interface Studies

John Tumpane (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 30 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-10-20.
CPL Pubid: 75884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-12-15

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola