CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alignment of carbon nanotubes in weak magnetic fields

John Tumpane (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; N. Karousis ; N. Tagmatarchis ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 47 (2008), 28, p. 5148-5152.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-20. Senast ändrad 2009-03-31.
CPL Pubid: 75879

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Self-assembly Strategies for Functional DNA Nanostructures