CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Criteria for runaway electron generation in tokamak disruptions

Gergö Pokol (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Håkan Smith ; Per Helander
Proceedings of 22nd IAEA Fusion Energy Conference p. TH/P3-4. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 75876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur