CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compressional Alfvén Eigenmodes on MAST

L.C. Appel ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; M J Hole ; Håkan Smith ; S.D. Pinches ; R G L Vann ; The MAST Team
Plasma Physics and Controlled Fusion Vol. 50 (2008), p. 115011.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-10-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 75870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur