CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Strategic Choice Approach: A Potential Framework for Sustainable Water and Sanitation Planning

Jaan-Henrik Kain (Institutionen för arkitektur) ; Anna Norström
Planning for Drinking Water and Sanitation in Peri-Urban Areas, Swedish Water House Report 21, Stockholm International Water Institute, Stockholm (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2008-10-17.
CPL Pubid: 75719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur