CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of Mechanical Properties of Chromium Alloyed Sintered Steel

Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Sepehr Hatami (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Sven Bengtsson
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials—2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-16. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 75610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur