CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wear Mechanisms of Tool Steels Used in PM pressing Dies

Sepehr Hatami (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Jan-Olof Krona
Advances in Powder Metallurgy & Particulate Materials 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-16. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 75608

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur