CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer modeling of charge transport and electric field distributions in HVDC outdoor insulation

Yuriy Serdyuk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Västerås : ABB SECRC/PT/TR-2008/296, 2008. - 62 s.
[Rapport]

Nyckelord: charge transport, dc corona, impulse corona, surface charging, outdoor insulationDenna post skapades 2008-10-16. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 75555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektrofysik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur