CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Curriculum Design Based on the CDIO Model

Edward Crawley ; Kristina Edström ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Diane Soderholm ; Sören Östlund
Proceedings of SEFI 2005 p. 184-191. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 7555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur