CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of CDIO Standards in Swedish National Evaluation of Engineering Educational Programs

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Kristina Edström ; Svante Gunnarsson ; Sören Östlund
Proceedings 1st Annual CDIO Conference p. 134-137. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 7552

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur