CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active Learning Through Group Dialogue in a Project Course on Environmentally Adapted Product Development

Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings 1st Annual CDIO Conference p. 35. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 7550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur