CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding internal defects in hollow core composite insulators, will these always lead to accelerating ageing?

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
INSULATOR NEWS & MARKET REPORT (INMR) (1198-7332). Vol. 16 (2008), 3, p. 38-45.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-15. Senast ändrad 2009-08-12.
CPL Pubid: 75499