CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding internal defects in hollow core composite insulators, will these always lead to accelerating ageing?

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
INSULATOR NEWS & MARKET REPORT (INMR) (1198-7332). Vol. 16 (2008), 3, p. 38-45.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 75499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Influence of Ageing on Material Properties at Interfaces in Composite Insulators