CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Systematic Approach to the Design and Development of Design-Build-Test Project Courses

Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Doris Brodeur
Proceedings of ICED-05 p. 381-382. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 7548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur