CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Salt fog evaluation of RTV coatings with different fillers

K. G. Siderakis ; D. P. Agoris ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
IEEE Transactions on power delivery Vol. 23 (2008), 4, p. 2270-2277.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 75465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur