CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for management of polluted storm water from an urban highway in Göteborg, Sweden

Gilbert Svensson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering) ; Per-Arne Malmqvist ; Stefan Ahlman (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering)
Advances in Urban Stormwater and Agricultural Runoff Source Controls / Marsalek, Jiri, Watt , W. Ed, Zeman, E., Sieker, Heiko p. 57-67. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 7535

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur