CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stream fish communities and their associations to habitat variables in a rain forest reserve in southeastern Brazil.

Pedro Gerhard ; Rosana Moraes ; Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys)
Environmental Biology of Fishes (0378-1909 ). Vol. 71 (2004), 4, p. 321-340.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Atlantic rain forest, fish habitat, assemblage organization, human impacts, stream diversityDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 7533

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur