CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance Evaluation of Damaged Concrete Bridges

Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
3rd International Bridge Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-10-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 75313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur