CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In Search for Common Ground - How An Automatic Turbine System Supports Operator Work

Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
European Conference on Cognitive Ergonomics 2008, 16-19 Sep., Funchal, Portugal Vol. 2008 (2008), p. 73-74.
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-10-13. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 75234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur