CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Conformations and Geometries on the Photophysical Properties of Conjugated Porphyrin Oligomers

Joakim Kärnbratt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg2008.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2008-10-10.
CPL Pubid: 75177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-10-31
Tid: 10:30
Lokal: 10:an, Kemivägen 10, Chalmers Tekniska Högskola

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 2008:16