CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA-binding of semirigid binuclear ruthenium complex Δ,Δ-[µ-(11,11 '-bidppz)(phen)4Ru2]4+: Extremely slow intercalation kinetics

Marcus Wilhelmsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 124 (2002), 41, p. 12092-12093.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LINEAR DICHROISM SPECTROSCOPY, TRANSITION-METAL COMPLEXES, NUCLEIC-ACIDS, LIGHT SWITCH, (2+), GEOMETRIES, DYNAMICSDenna post skapades 2008-10-10. Senast ändrad 2017-01-30.
CPL Pubid: 75153

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Kinetik
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur