CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetic recognition of AT-rich DNA by ruthenium complexes

Pär Nordell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 46 (2007), 13, p. 2203-2206.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: DNA recognition, intercalation, kinetics, luminescence, ruthenium, MINOR-GROOVE, THREADING INTERCALATION, BINDING, TRIS(PHENANTHROLINE)RUTHENIUM(II), DISSOCIATION, SPECIFICITY, SEQUENCE, LIGANDS, MODE, STEREOSELECTIVITYDenna post skapades 2008-10-10. Senast ändrad 2016-10-26.
CPL Pubid: 75147

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Kinetik
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Kinetic Recognition of Nucleic Acids - Studies on the DNA Binding Selectivity of Threading Ruthenium Complexes