CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A highly fluorescent DNA base analogue that forms Watson-Crick base pairs with guanine

Marcus Wilhelmsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; A. Holmen ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. E. Nielson ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 123 (2001), 10, p. 2434-2435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-10-10. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 75134

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Spektroskopi

Chalmers infrastruktur